การอักเสบภายในที่มองไม่เห็น... คือที่มาของโรคเรื้อรัง

 เซซามิน... ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ กำจัดโรคเรื้อรังที่ต้นตอ 

    คุณทราบหรือไม่ว่า... โรคเรื้อรังแทบทุกโรคล้วนเกี่ยวข้องกับการอักเสบ เป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะภายในของร่างกาย ซึ่งเรามองไม่เห็น จึงไม่สามารถล่วงรู้และป้องกันก่อนที่ การอักเสบนั้นจะลุกลามจนทำลายอวัยวะภายในไปทั้งหมด กลายเป็นที่มาของโรคร้ายต่างๆมากมายแล้วเราจะรับมือกับการอักเสบอย่างไรดีล่ะถึงจะหยุดมันได้
ก่อนที่จะเรียนรู้วิธีระงับยับยั้งการอักเสบเรามาทำความเข้าใจกระบวนการและที่มาของการอักเสบกันก่อนดีกว่าค่ะ

    การอักเสบคืออะไร? การอักเสบหรือ inflammation เป็นกระบวนการที่ร่างกายเรามีปฏิกิริยา ตอบสนองต่อความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายในระดับโมเลกุล การอักเสบจะเริ่มต้นจาก ต้นตอ ของการอักเสบ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น (inducer) จากนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี เป็น วิถีของการอักเสบ (intammation cascade) โดยมีเอนไซม์ย่อยไขมันส่วนที่อยู่บนผิวเซลล์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลที่มีการกระจายตัวออกไปเป็นสายธาร (pathway) ซึ่งต้องอาศัยเอนไซม์ในขั้นตอนต่างๆ เช่น  delta-5-desaturate, COX1 และ COX2 เป็นต้น ในที่สุดก็ได้เป็นสารสื่ออักเสบ ร่างกายก็จะเคลื่อนย้ายเซลล์เม็ดเลือดขาวมายังบริเวณที่มีการอักเสบมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการไหลออกของน้ำในเนื้อเยื่อ จึงเกิดการบวม และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ณ บริเวณที่มีการอักเสบ หากเป็นการอักเสบภายนอกร่างกาย ก็จะสังเกตเห็นว่าจุดที่เกิดการอักเสบ จะมีลักษณะปวด บวม แดง และร้อนอันตราย!!! อยู่ที่การเทิดพายุโซโตไคน์ (Cytokine Storm)

    เมื่อเกิดการอักเสบขึ้น เซลล์เม็ดเลือดขาวบริเวณที่มีการอักเสบก็จะสร้างและปล่อยสารสื่ออักเสบออกมามากมาย เพื่อเรียกเม็ดเลือดขาวอื่นๆให้มายังบริเวณนั้นมากขึ้น เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคชนิดต่างๆ สารสื่ออักเสบที่สร้างและปลดปล่อยออกมานั้นได้แก่ สารพวก cytokines ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Interleukin-1 Beta (IL-1beta) และ Turmor necrosis factor alpha (TNF-alpha) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด cytokine storm หรือปรากฏการณ์ที่มีเม็ดเลือดขาวจํานวนมากมารวมกัน ณ บริเวณที่มีการอักเสบ ทำให้มีการสร้างและปล่อยเอ็นไซม์มากมายมหาศาลเพื่อไปทำลายเชื้อโรค รวมทั้งทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียงด้วยทั้งยัง ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้อย่างมากมาย ผลต่อมาคือการแตกสลายของเนื้อเยื่อ cytokine storm นี้หากเกิดขึ้นที่ปอดก็จะทำให้น้ำท่วมปอดได้

การอักเสบภายในที่มองไม่เห็น... คือที่มาของโรคเรื้อรัง

   เมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นภายนอกร่างกายเรา เราสามารถสังเกตและรักษาตลอดจนดูแลได้ง่าย เพราะสามารถสังเกตเห็นได้ทันที รักษาได้ทันที ทราบทันที ว่ามีอาการดีขึ้นหรือเปล่า แต่ถ้ามีการอักเสบที่มากเกินไปเกิดขึ้นในร่างกายล่ะจะเป็นอย่างไร? จากการศึกษาพบว่าถ้ามีการอักเสบเกิดขึ้นแบบเรื้อรังภายในร่างกายเรา จะทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคข้อกระดูกอักเสบ ข้อเสื่อม เบาหวาน มะเร็ง อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน กระดูกพรุน โรคกระเพาะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

คันพบสมุนไพรต่อต้านการอักเสบ

    จากการศึกษาวิจัย โดยหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ค้นพบว่าสารสกัดจาก งาดำ คือ สารเซซามิน (Sesamin) มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ที่สามารถต้านการอักเสบได้ โดยไปยับยังที่เอ็นไซม์ delta-5-desaturase, ยับยั้งการแสดงออกของยืน IL-1 Beta และ TNF-alpha ที่เป็นสาเหตุของ cytokine storm    นอกจากนี้ยังเพิ่มการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น การสังเคราะห์เส้นใยคอลลาเจน และกรดไฮยาลูโรนิก รวมทั้งเสริมสร้างมวลกระดูก เป็นต้น จึงทำให้งาดำและสารสกัดงามีคุณสมบัติเป็นอาหารเสริมที่ช่วยดูแลสุขภาพ ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิต้านทานโรคลดการอักเสบได้เป็นอย่างดี

 
เซซามินกับการต้านการอักเสบ
การอักเสบ เป็นฏิกิริยาตอบสนองของภูมิคุ้มกันในระยะแรก อย่างไรก็ตามถ้าร่างกายไม่สามารถควบคุมการอักเสบหรือมีพิษที่ทำให้เกิดการอักเสบ หรือการฉีกขาดของเนื้อเยื่อก็จะทำให้เกิดการอักเสบที่มากเกินไป
 
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีการอักเสบที่มากเกินในร่างภายของเรา???
ถ้ามีการอักเสบเกิดขึ้นภายนอกร่างกาย เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย แต่ถ้าการอักเสบที่มากเกินไปนี้เกิดขึ้นภายในร่างกายที่ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่าง ๆ เราสังเกตุได้ยาก ยิ่งในระยะแรก ๆ ด้วยแล้ว จะไม่สามารถสังเกตุหรือตรวจพบได้เลยและการอักเสบแบบเรื้อรัง
เป็นสาเหตุของโรคและการตายจากโรคต่าง ๆ เช่น หัวใจวาย มะเร็ง อัลไซเมอร์ และโรคอื่น ๆ อีกมากมาย
 
งาดำ กับ การต้านการอักเสบ
อะไรคือสารสำคัญของ งาดำ ที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ

 
 
อะไรคือสารสำคัญของ งาดำ ที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ในงาทุกชนิดเช่น งาดำ งาขาว และงาแดง พบว่ามีสารสำคัญที่จัดอยู่ในกลุ่ม ของลิกแนน (Lignan) คือ เซซามิน (Sesamin) ที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยามากมาย เช่น การยับยั้ง หรือการด้านการอักเสบ การอักเสบเกิดขึ้นจากมีตัวกระตุ้นการอักเสบ เช่น สารพิษ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ แบคทีเรียเข้าไปในร่างกาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ทำให้เกิดสารสื่ออักเสบจำนวนมาก จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาทั้งหมดพบว่า เซซามินสามารถไปยับยั้งเอนไซม์ delta-5-desaturase ได้ จึงทำให้สามารถต้านการอักเสบได้เป็นอย่างดี และหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า โรคเรื้อรังมีสาเหตุมาจากการอักเสบแบบเรื้อรัง คุณสมบัติต้านการอักเสบของเซซามินจึงสามารถนำมาใช้บำบัดรักษาโรคเรื้อรังได้เซซามินกับการต้านการอักเสบ

การอักเสบ เป็นฏิกิริยาตอบสนองของภูมิคุ้มกันในระยะแรก อย่างไรก็ตามถ้าร่างกายไม่สามารถควบคุมการอักเสบหรือมีพิษที่ทำให้เกิดการอักเสบ หรือการฉีกขาดของเนื้อเยื่อก็จะทำให้เกิดการอักเสบที่มากเกินไป
 
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเซลล์ต้นกำเนิด และเนื้อเยื่อ ได้เปิดเผยว่า ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้เล็งเห็นถึงการใช้การรับประทานอาหารให้เป็นยา หรือโภชนบำบัด โดยการดัดแปลงอาหารธรรมดาให้เป็นอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ เพื่อช่วยในการรักษาโรค จึงได้ริเริ่มทำการศึกษาวิจัยงาดำ และพบว่า ในเมล็ดงาดำมีสาร “เซซามิน” มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการอักเสบ ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่เสื่อมได้ และช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้เป็นครั้งแรกในโลก

“สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าไปเสริมสร้างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่า ป่วยเป็นโรคอะไรมีอาการเป็นอย่างไร รวมถึงการที่ร่างกายของแต่ละคนจะตอบสนอง สำหรับคนที่นำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้อย่างชัดเจนมาก คือคนที่เป็นโรคข้อเสื่อม ข้ออักเสบ มีงานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนว่า สารสกัดจากงาดำ เซซามิน สามารถลดระดับน้ำตาลเบาหวานได้แต่ต้องใช้เวลาบ้าง แผลเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาได้จะค่อยๆ แห้งและดีขึ้น ในผู้ป่วยโรคสมอง พาร์คินสัน ผู้ป่วยที่หลอดเลือดอุดตันแตก ผู้ป่วยมะเร็งจะค่อยๆ ฟื้นตัว”
การลดการอักเสบนั้น ได้มีการค้นคว้าวิจัยสรรพคุณด้านนี้เป็นพิเศษในเชิงลึก เนื่องจากการอักเสบเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในคนไทย โดยในแต่ละปีสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ในระยะแรกนั้นนักวิจัยได้ทดลองกับกระดูกอ่อนของหมู พบว่าสารสกัดงาดำ “เซซามิน” สามารถยับยั้งการเสื่อมสลายของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนที่ห่อหุ้มข้อต่อต่างๆ ของร่างกายได้ จึงเชื่อว่าจะมีสรรพคุณเช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้กับคน อย่างไรก็ตามกำลังอยู่ระหว่างการเริ่มทดลองขั้นสูงในระดับคลินิกต่อไป
“งาดำ” นอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้ว ยังมีสารเซซามิน สารต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant) ชั้นสูง ที่สามารถดักจับอนุมูลอิสระ ที่มาของริ้วรอยและปัญหาผิวพรรณเหี่ยวย่น ด้วยการช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ และการดูดซึมไขมัน รวมถึงเพิ่มออกซิเจนให้ผิว แต่หากละเลยและปล่อยทิ้งไว้ ไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตัวเอง นอกจากจะทำให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ และโรคหัวใจ
"Aimmura Sesamin"
สุขภาพที่ดีเริ่มได้ด้วยตัวเอง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
และไม่ต้องไปฉีดเสริม เติมแต่ง ให้เจ็บตัวอีกด้วย
     ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากมายในท้องตลาด แต่จะมีกี่ผลิตภัณฑ์ที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีงานวิจัยที่แท้จริง มีนักวิจัยตัวจริงที่มาบอกเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยกลไกลการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ให้เราฟังงาดำ-เอมมูร่า งานวิจัย ศ.ดร.ปรัชญา ข่าวเช้าวันใหม่ช่อง3
วันนี้เราจะมีหลักการเลือกกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยังไง

1.เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะกินนั้นคือไร

2.ในสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารสำคัญอะไร

3.มีกลไกลออกฤทธิ์อย่างไรทางวิทยาศาสตร์ที่จะบอกเราได้

4.มีเอกสารยืนยันหรือผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มั้ย

สนใจผลิตภัณฑ์งานวิจัย1เดียว โทร 085 454 8973 คุณอันยอง
#โปรดระวังผลิตภัณฑ์แอบอ้าง งานวิจัย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศและหากต้องการผลิตภัณฑ์งานวิจัยจริงๆนั้น
โปรดติดต่อ นักธุรกิจไอยราแพลนเน็ต เท่านั้น

 

 

      ได้รับรางวัล International Innovation award ปี 2017งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทย์ศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ขายมานานกว่า 8 ปี  
ผลิตภัณฑ์ เอมมูร่า เซซามิน ใช้รับประทานจึงไม่ควรเสี่ยงซื้อผลิตภัณฑ์นอกระบบที่เชื่อถือไม่ได้
เอมมูร่า เซซามิน (Aimmura Sesamin)เหตุผลที่คุณต้องเลือกซื่อผลิตภัณฑ์ Aimmura จากเรา
1. อายุ และปัญหาสุขภาพ ที่ต่างกัน ต้องแนะนำก่อนใช้ ในระหว่างใช้เพื่อใด้รับคุณประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์
2. มีรหัสสมาชิกแนบใบเสร็จ ตรวจเช็คได้ (นอกระบบไม่มี)
3. มีใบเสร็จสต๊อกสินค้า ที่ออกโดยบริษัทไอยรา แพลนเน็ตอัพเดททุกอาทิตย์ ไม่มีสินค้าเก่าค้างสต๊อก
4. นัดรับสินค้าที่บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต
5. มีตัวแทนส่งผลิตภัณฑ์ถึงบ้าน (ในบางพื้นที่)
6. มีใบเสร็จออกให้เป็นโลโก้ของ บริษัทไอยรา แพลนเน็ต
7. วางแผนให้คุณ สามารถซื่อสินค้าในราคาที่ถูกลงอย่างมาก ในอนาคต
8. เราเป็นสต๊อกคิด ลงคะแนนสะสมไว้ เพราะคุณอาจเป็นตัวแทนจำหน่ายในภายหลัง
9. รับสิทธิ์วางสายงานอัตโนมัติ รองรับกรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายภายหลัง
ผลิตภัณฑ์ Aimmura 4 สูตร แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

ท่านสามารถสั่งสินค้าได้ 24 ชั่วโมง ทุกวัน การจัดส่งสินค้าทาง kerry และมีบริการเก็บเงินปลายทาง
ดำเนินรีบจัดส่งให้ท่านทันที หลังท่านชำระเงินเรียบร้อย
สามารถจัดส่งได้ จันทร์ ถึง เสาร์ รอบที่ตัด 14:00 น.
ตัดรอบส่งของ 14.30 ของจะถึงวันถัดไปโดยประมาณ
ส่งไว ส่งจริง สินค้าแท้ 100% ได้ของเร็ว

Powered by MakeWebEasy.com